Ayetel Kürsi

İnsanların günlük hayatlarında en çok ettikleri dualardan bir tanesi Ayetel Kürsi'dir. Sıklıkla edilen dualar arasında bulunduğundan dolayı okunuşu ve anlamı dua etmek isteyen herkes tarafından araştırılmaktadır. Duaların anlamı bilindiği taktirde ne amaçla dua edinildiği daha rahat anlaşılmaktadır. Duaların bereketine, şifalarına inananlar sık sık dua ederler. Duaların aslı Arapça olduğundan dolayı aslına uygun okuma yapılır. Bu nedenle Arapça okunuşlarının nasip yapıldığı hakkında araştırmalar gerçekleştirilir.

Kuranı kerimde yer alan bakara suresinde Ayetel kursi bulunmaktadır. Bu dua çoğunlukla namaz kılarken ya da tesbih çekilirken edilmektedir. Ayetel Kürsi tek başına okunabilen dualar arasında yer almaktadır. Hz. Muhammed hadislerinde Ayetel Kürsinin Kuran'ı Kerim ayetlerinin efendisi olduğundan bahsetmektedir. Peygamberimizin hadislerine uymak isteyen müminler bu nedenle hem namazlarda hem de tesbihlerde ayetin okumasını yapmaktadır.

Ayetel Kürsi’nin birçok faziletinin olduğu bilinmektedir. Düzenli okunduğu taktirde şeytanın defedildiği, şeytana karşı silah niyeti taşındığı bilinmektedir. İslamiyet’in Medine dönemlerinde indiği bilinen ayetin içeriğinde ayetlerin efendisi, Allah'ın kudretli isimlerinden olduğu geçmektedir.

Ayetel Kürsi müminler tarafından devamlı okunan dualardandır. Bu nedenle dua okuması yapan kişiler okudukları ayetlerin manasını araştırırlar. Manasını öğrendikleri taktirde bilgilenerek daha bilinçli olarak dua etme şansına sahip olurlar. Müslümanlar tarafından sıklıkla okunan dualardan olan Ayetel Kürsi hakkındaki bütün detaylara yer verdik. İçeriğimize göz atarak nasıl okunduğunu, manasını ve faziletlerini öğrenebilirsiniz.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Ayetel Kürsi’nin müminlere sağladığı faziletleri ise saymakla bitmemektedir. Peygamber efendimizin 95 hadisinde Ayetel Kürsi’nin faydalarından bahsedilmektedir. Peygamber efendimiz her namazın ardından bu ayet okunduğunda okuyan müminin cennete girebileceğinden bahsetmektedir. Uyumadan önce okunduğu taktirde yüce Allah okunan evi, evin çevresini tüm kötülüklerden koruma altına almaktadır.

Hanedeki negatif enerjiyi, kötülüğü, şeytanın bizzat kendisini defetmek için AyetelKürsi duasının okunması alimler tarafından tavsiye edilmektedir. Farz namazlarının ardından okunduğu taktirde bir dahaki namaz vaktine kadar okuyan kişiler Allah tarafından korunmaya alınmaktadır. Özellikle sıkıntılı, kederli anlarda okunduğu zaman kişilerin kederlerinden, dertlerinden arınmasında fayda sağlamaktadır.

İslam dinimizde tövbe etmenin gücü bilinmektedir. Müminlerin günahlarından arınması için tövbe etmeleri gerektiği Kuran-ı Kerim’de geçmektedir. Tövbelerini Allah’a iletebilmelerinin yollarından bir tanesi de Ayetel Kürsi’dir. Hem hadislerde hem de kutsal kitabımızda geçtiği şekilde bir kişinin ne kadar günahı olursa olsun düzenli Ayetel Kürsi okuduğu taktirde cennete gireceği belirtilmektedir. İnsan tövbe etmek için çeşitli sebepler arayıp bulabilir. Pişmanlık ve tövbe edileceği zaman Ayetel Kürsi’nin okunmasının çok faziletli olduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple kişinin Ayetel Kürsi okuyarak Allah’tan af dilemesi ve günahlardan uzak kalması söz konusu olabilir.

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de yer alan Bakara suresinin yeri ayrıdır. Bu sure inerken beraberinde 80 meleğin daha indiğine inanılmaktadır. Ayetel Kürsi de bu nedene bağlı olarak oldukça faziletli ayetler arasında bulunmaktadır.

Peygamber efendimizin hadislerinde yer verdiği üzere Ayetel Kürsi’nin ayetlerin efendisi olduğuna yer verilmiştir. Bu nedenle düzenli okunduğu taktirde bütün kötülüklerden Allah’a sığınılır. Bu ayetlerin kişinin zihninde yer etmesi ve düzenli olarak okunması çok faziletlidir.

Bakara suresinin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi okunduğu taktirde insana huzur vermektedir. Özellikle sabah namazı vakitlerinde okunduğunda insanın iç huzura ermesine yardımcı olur. Derin anlama sahip olması sayesinde birçok fazilet barındıran dualar arasında yer almaktadır. İçeriğimize göz atarak hem manası hakkında bilgi sahibi olabilir hem de Türkçe okunuşunu öğrenebilirsiniz.

Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu şu şekildedir:

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahü lâ ilâhe illâ hüvelhayyülkayyûm, Lâ te'huzühûsinetün ve lâ nevm. Lehûmâfis-semâvâtivemâ fil ard. Menzellezîyeşfeuindehû illâ biiznihi, ya'lemümâ beyne eydîhim, vemâhalfehüm, velâyühîtûnebişey'inminilmihî, illâ bimâşâevesiakürsiyyühüssemâvâtivelard, Velâyeûdühühıfzuhumâ ve hüvelaliyyül azîm.”

Ayetel Kürsi 313 defa okunduğu taktirde oldukça faziletli dualardan bir tanesidir. Okuyan kişinin kalbinden geçen dilekler hayırlısıyla kabul olur. Hastaysa şifa bulur, sıkıntıların giderilmesine destekte bulunur. Yaşanan hanenin bolluğa, berekete kavuşmasına fayda sağlanmaktadır. İslam dininde sayıların yeri önemlidir. 313 defa okuma yapıldığı taktirde dua etme disiplini kazanılır.

313 okumasını yapma için müminlerin gusül abdestli olması şarttır. Eğer namaz abdesti de alabilirlerse daha hayırlı olacaktır. Yukarıda yer verdiğimiz Türkçe okunuşunu 313 kere tekrarlayarak okumanızı tamamlayabilirsiniz. Birkaç gün içinde 313 sayısını tamamlayabilirsiniz.

Ayetel Kürsi Duası

Kutsal Kitabımızda adı geçen ayetlerin, surelerin, duaların yeri oldukça önemlidir. İnanan müminler tüm dertlerinden sıkıntılarından arınmak adına bu ayetler vasıtasıyla yüce Allah’a sığınmaktadır. Kuran-ı Kerim’de yer alan Bakara suresinin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi müminler tarafından sıklıkla okunan ayetlerin başında yer almaktadır. Bu ayeti okuyan müminler türlü sıkıntılardan kurtulmak, sağlık, bereket, kötülüklere karşı Allah’tan yardım isterler.

Sıklıkla okunan dualar arasında olması nedeniyle Ayetel Kürsi’nin nasıl okunduğu, anlamı, faydaları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Hadislerde peygamber efendimiz duaların namaz esnasında, namazdan sonra, uyumadan önce, sabah vakitlerinde okunmasının faydalı olduğundan bahsetmiştir. Toplam 95 hadiste Ayetel Kürsi hakkında bilgiler iletildiğinden dolayı oldukça faziletli ayetler arasında olduğu alimler tarafından iletilmektedir. Bu sebeple Ayetel Kürsi’nin insanlar tarafından ezberlenmesi ve düzenli olarak okunması çok önemsenmektedir. Gün içerisinde bu ayetlerin okunması ile Allar’tan yardım ve koruma talep edilebilir. Ayrıca kişinin kendi yaşamında olmasını istedikleri için de bu ayetlerle Allah’a dua edilebilir. Ayetel Kürsi kişinin kendisini rahat ve güvende hissetmesi, tehlikelerden ve musibetlerden korunma ihtiyacı hissettiğinde yapabileceği bir duadır.

Ayetel Kürsi’nin İslam dünyasında çok önemli yeri bulunmaktadır. Bakara suresinin 255. Ayeti olması nedeniyle içeriğinde birçok fazilet barındırmaktadır. Okuyan kişilere huzur sağlamakta, evlere bereket sağlamaktadır. Genellikle sabah vakitlerinde özellikle sabah namazından sonra okunması oldukça faydalıdır. Müminler her türlü zorluktan, sıkıntıdan, musibetten korunmak adına bu duayı dillerinden düşürmemelidir.

Ayetel Kürsi duasının günümüz alfabesi ile yazılması ve okunması birçok kişin bu duayı ezberlemesini kolaylaştırmaktadır. Duayı Arapça yapmanın faziletleri ayrı olsa da kişinin daha kolay bulduğu yolla Allah’a ulaşması ve dua etmesi uygun olacaktır.

Duayı okumadan önce Besmele çekilmesi gerekmektedir. Eğer sayıya bağlı dua okuması yapılacaksa alimler tarafından her okuma öncesinde besmele çekilmesi gerektiği belirtilmektedir. Dua ederken kâğıttan okunabileceği gibi ezberlenerek okunması beyne daha faydalı olacaktır. Duayı Arapça okuyabilmek için Arap harfleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Her harf farklı okunduğundan dolayı harf çıkışlarını iyi bilmek önemlidir.

Arapça harfleri okumayanlar ise yukarda ilettiğimiz Latin harfli versiyonundan dualarını okuyabilirler. İnternette yer alan Ayetel Kürsi Arapça okumalarını dinleyerek nasıl telaffuz edebileceklerini kısa sürede öğrenebilirler.

Ayetel Kürsi Anlamı

Ayetel Kürsi duası ise şu şekildedir:

“Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvelhayyülkayyûm, lâ te’huzühusinetünvelânevm,
lehumâfissemâvâti ve mafil’ard, men zelleziyeşfeuindehu illâ bi’iznih,
ya’lemümâ beyne eydiyhimvemâhalfehüm,
velâyü-hîtûnebi’şey’imminilmihî illâ bimaşâevesiakürsiyyühüssemâvâtivel’ard,
velâyeûdühûhıfzuhümâ ve hüvelaliyyül azim.”

Ayetel Kürsi namaz kılarken namaz esnasında okunabilmektedir. Aynı zamanda namaz sonrası tesbih çekmeden önce de okunabilmektedir. Hadislerde geçen bilgilere göre AyetelKürsi’nin İhlas, Nas, Felak sureleri ile birlikte okunması oldukça faydalıdır. AyetelKürsi’nin Türkçe anlamını biliyor olmak dua esnasında daha bilinçli olmaya yardımcı olacaktır. Birçok alim tarafından AyetelKürsi’nin Türkçe meali üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

“Allah o Allah’tır ki, kendinden başka hiçbir ilâh yoktur O ezelî ve ebedî hayat ile bizâtihi diridir. Zât ve kemâl sıfatlarıyla yaratıkların (mahlûkatın) bütün işlerinde hâkim ve kaimdir, her şey onunla kaimdir. Onu ne bir dalgınlık ne de bir uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. Onun izni olmadıkça katında kim şefaat edebilir? O, bütün varlıkların (dünya ve ahirete ait) önlerinde ve arkalarındaki gizli ve aşikâr her şeyini bilir. Onlar ise, Allah’ın dilediği kadarından başka, ilâhî ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri çevrelemiş, kaplamıştır. Gökleri ve yeri korumak, gözetmek, ona zorluk ve ağırlık vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.”

Ayetel kürsi müminler tarafından sıklıkla okunan dualar arasında yer almaktadır. Müslümanlar bu duayı genellikle namazlar esnasında ya da tesbih çekerken okumaktadır. Devamlı okunan dualardan olması nedeniyle müminler tarafından anlamı sıkça araştırmalara konu olmaktadır. Diyanet başkanlığının meal çalışmalarına göre Ayetel Kürsi’nin dilimizdeki anlamı şu şekildedir:

“Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.”

Ayetel Kürsi duasının okuyan kişilere sağladığı birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar genel itibariyle şu şekildedir:

 • Duanın içinde Allah’ın en büyük isimlerinden bir tanesi geçmektedir. Bu nedenle niyetle okunduğu takdirde okunan duaların Allah katına ulaşması sağlanır.
 • Düzenli olarak okuyan kişilerin şansları ve kısmetleri hayırlısıysa açılmaktadır.
 • Duanın okunduğu eve şeytan girememektedir.
 • Tövbe etmenin yollarından olan bu dua kişilerin geçmiş günahlarının temizlenmesi adına önemlidir.
 • Haneye büyü tesir etmemesi adına duaların yeri önemlidir.

Ayetel Kürsi Dinle

Ayetel Kürsi duası oldukça faziletli dualar arasında bulunmaktadır. Ayetin içinde Allah’ın en büyük isimlerinden bir tanesi zikredilmektedir. Yüce ismin müjdeleyicisi peygamber efendimiz Hz. Muhammed’dir. Peygamberimizin de devamlı faziletlerine işaret ettiği 95 hadisinde Ayetel Kürsi’den bahsedilmektedir. Bu nedenle bu duanın okunması, dinlenmesi hayırlıdır.

Allah’ın yüceliğinin ve İslam dinimizin temel noktalarının bahsedildiği bu dua Bakara suresinin 255. Ayetlerindendir. İslam tarihinde Medine döneminde indiği alimler tarafından belirtilmektedir.

Ayetel Kürsi dinlendiği takdirde birçok fazilete sahiptir. Başlıca faziletler ve faydaları ise şunlardır:

 • İstenen dileklerin kabul olması adına sık sık okunması İslam alimleri tarafından önerilmektedir.
 • Rahatsızlığı, hastalığı bulunan kişilere şifa sağlamaktadır.
 • Şeytanın kullara verdiği vesveselerden, kötülüklerden korunmak adına okunmalıdır.
 • Günahların affedilip, cennete girebilmek adına Müslümanlar tarafından sıklıkla okunması gereken dualardandır.
 • İç huzuru sağlamaya, sıkıntıların defedilmesine, kalp rahatlığına kavuşmaya yardımcı olmaktadır.
 • Hane halkının bol kazançlara, berekete, bolluğa kavuşmasına hayırlısıyla destek olmaktadır.
 • Namaz kıldıktan sonra okumak hayırlara vesile olmaktadır. Her namaz vaktinden sonra okuyan kişilerin cennete gideceği belirtilmektedir. Cennetin 8 kapısı birden bu kişilere açılmaktadır.
 • Evin bereketini arttırmak adına pirince, ekmeğe, yiyeceklere 313 defa okunmalıdır. Bu sayede eve giren erzakların bereketli olması sağlanmaktadır.

Ayetel Kürsi okunması ve dinlenmesi çok faziletli ve kişinin kendisini rahat hissetmesini sağlayan bir duadır. Bu konuda günümüz insanının özellikle Kur’an-ı Kerimi okuma ve anlama bakımından çok avantajlı olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Dijital ortamlardan aranan her şey saniyeler içinde karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple öğrenmek ve bulmak çok artık çok kolay olmaktadır. Ayetel Kürsi’yi de internet ortamında Ayetel Kürsi dinle yazarak bulup istediğiniz an istediğiniz ortamda dinleme imkanını bulabilirsiniz.

Ayetel Kürsi’yi ezberlemeye çalışmak ve düzenli okumak faziletli bir iş olarak görülmeli. Bunu yapamayanlar ise dijital ortamlarda Kur’an-ı Kerimi okuyabilir ve dinleyebilirler. Böylece her an kişinin kendisini rahat hissetmesi söz konusu olacaktır.